תנאי שימוש במשחק קווסט רחוב

יש לקרוא ולהבין את התנאים וההגבלות הבאים מפני שהם מחייבים עבור כל הזמנה, עבור כל השתתפות במשחק ועבור כל משתתף\ת.

 1. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום מלא מראש. במקרה של תשלום מראש אין החזר כלשהו ואין אפשרות לקביעת מועד חדש.

 2. אסורה הכניסה למתחם תחת השפעת סמים או אלכוהול ומפעילי או נציגי חדרי "הצ'אלנג' רומז" יכולים למנוע כניסה למתחם ללא מתן סיבה.

 3. ילדים מתחת לגיל 16 חייבים להיות מלווים על ידי מבוגר.

 4. אסורה הכנסת טלפונים ניידים, מצלמות או כל ציוד הקלטה ורישום. במקרה של הקלטה או רישום או צילום, לחדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" יש את הזכות ואת ההסכמה המפורשת שלך למחוק ולהסיר הקלטה כאמור באותו הרגע.

 5. "הצ'אלנג' רומז" מצפה מכל המבקרים לא לחשוף פרטים כלשהם של המשחק ישירות או בעקיפין לציבור.

 6. האחריות על לבוש, הנעלה ראויים ומתאימים חל על השחקנים.

 7. על ידי ביצוע הזמנה את\ה וחברי הקבוצה  במפורש הסכמתם להשתתף ולשחק בחדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" והמשחק על אחריותכם בלבד.

 8. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז"  לא ישאו באחריות ואינם אחראים לכל אובדן או פגיעה או נזק של חפצים אישיים או רכוש אישי, בין אם בתוך המתחם או מחוץ למתחם. כל הפריטים על אחריותכם בלבד.

 9. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" ממליצים לצוותים להגיע 10 דקות לפני תחילת המשחק.

 10. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז"  שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל ההזמנה בכל עת.

 11. אסור להכניס אוכל ושתייה לתוך חדרי הבריחה.

 12. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" רשאים לגבות מהאורחים עבור כל נזק אשר נגרם במכוון או עקב שימוש לקוי.

 13. את\ה האחראים הבלעדיים ואחראיים למצב הבריאות האישית שלכם בזמן שאתם משתתפים במשחקי הבריחה. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" מייעץ כי חדר משחקי הבריחה עלולים להיות מסוכנים ועליכם לשמור על בטיחותכם האישית.

 14. כאשר את\ה נמצאים בחדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז", עליכם להקפיד להתאים את עצמכם לקודים והתקנות שלנו, לאמץ סטנדרטים של התנהגות, ולשתף פעולה עם עובדינו למען בטיחותכם.

 15. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" אינם סובלים כל סוג של הטרדה כלפי עובדינו ושומרים את הזכות להוציא אותך מהמקום ללא פיצוי.

 16. הינך מתחייב\ת שלא להביא ולהכניס איתך כל סוג של חפצים מזיקים או מסוכנים למתחם. כולל כל חפץ חד, פריטי נפץ, נשק או פריט שחדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" יראוהו כמסוכן או מזיק. במקרה ונמצא פריט או חפץ כזה, את\ה נותן לחדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" את הכוח והסמכות להסיר ולהחרים כל פריט או חפץ.

 17. רק אדם מגיל 18 רשאי להזמין משחק.

 18. זוהי האחריות הבלעדית שלך לבדוק שהפרטים למשחקים שהזמנת מדויקים. הזנת הפרטים בצורה נכונה היא באחריותך, הן אם נעשתה על ידינו או במערכת ההרשמה המקוונת.

 19. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז"  עשויים לפנות אליך מעת לעת עם הצעות ומבצעים באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או טקסט.

 20. האתר http://www.thechallengerooms.com הנו בבעלות בלעדית ומופעל על ידי חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז". החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות תנאי שימוש אלה לרבות כל התכנים של האתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. התנאים להלן חלים על השימוש על ידי כל מבקר בחדרי הבריחה וצריך לקרוא בעיון לפני כל שימוש.

 21. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" עושים כמיטב יכולתם לספק לך את המידע העדכני והמדויק ביותר.

 22. אתר האינטרנט וחדרי הבריחה הינם לשימוש אישי שלך ולא מסחרי.

 23. אינך רשאי\ת לקשר או להשתמש בכל או כל חלק של חדר בריחה או אתר האינטרנט לכל מטרה שהיא הונאה, שלא כדין, השמצה, נזק, גינוי או לעורר התנגדות.

 24. חדרי הבריחה של "הצ'אלנג' רומז" נותנים הנחות לחיילים בשירות חובה ובני בנות שירות בלבד וזאת רק בהצגת תעודה בתוקף.

 25. המחירים נקבעים על ידי המחירון באתר http://www.thechallengerooms.com  ביום המשחק בלבד. 

 26. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בירושלים המוסמכים לדון בעניין. 

 • Facebook
חדר בריחה לוגו