top of page

חידות מחוץ לקופסא

אוהבים חידות , יש לכם חשיבה יצירתית, מעולה.
כדי לפתור את החידות הבאות נדרשת חשיבה מחוץ לקופסה 
וגם צורך לשתף פעולה.
חלק מהחידות קלות וחלק יגרמו לכם לחייך כשתבינו את הפתרון.

חידות חדשות מתווספות לסוף

חידה מחוץ לקופסא 1

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 1.JPG

חידה מחוץ לקופסא 2

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 2.JPG

חידה מחוץ לקופסא 3

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 3.JPG

חידה מחוץ לקופסא 4

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 4.JPG

חידה מחוץ לקופסא 5

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 5.JPG

חידה מחוץ לקופסא 6

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 6.JPG

חידה מחוץ לקופסא 7

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 7.JPG

חידה מחוץ לקופסא 8

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 8.JPG

חידה מחוץ לקופסא 9

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 9.JPG

חידה מחוץ לקופסא 10

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 10.JPG

חידה מחוץ לקופסא 11

חדרי בריחה ניידים חידה מספר 11.jpg

חידה מחוץ לקופסא 12

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 12.JPG

חידה מחוץ לקופסא 13

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 13.JPG

חידה מחוץ לקופסא 14

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 14.JPG

חידה מחוץ לקופסא 15

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 15.JPG

חידה מחוץ לקופסא 16

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 16.JPG

חידה מחוץ לקופסא 17

רמז: משחקי הכס

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 17.JPG

חידה מחוץ לקופסא 18

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 18.JPG

חידה מחוץ לקופסא 19

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר  19.JPG

חידה מחוץ לקופסא 20

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 20.JPG

חידה מחוץ לקופסא 22

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 22.JPG

חידה מחוץ לקופסא 23

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 23.JPG

חידה מחוץ לקופסא 24

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 24

חידה מחוץ לקופסא 25

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 25

* תמונה מהרשת - מקור לא ידוע

חידה מחוץ לקופסא 26

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 26

חידה מחוץ לקופסא 27

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 27.jpg

חידה מחוץ לקופסא 28

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 28.jpg

חידה מחוץ לקופסא 29

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 29.jpg

חידה מחוץ לקופסא 30

חדרי הבריחה של ירושלים חידה מספר 30.jpg

חידה מחוץ לקופסא 31

חדרי הבריחה של ירושלים וקווסט רחוב חידה

חידה מחוץ לקופסא 32

חדרי הבריחה של ירושלים וקווסט רחוב חידה

חידה מחוץ לקופסא 33

חידות מחוץ לקופסא לילדים

חידה מחוץ לקופסא לילדים 33.jpg

חידה מחוץ לקופסא 34

חידות מחוץ לקופסא לילדים

חדרי הבריחה של ירושלים וקווסט רחוב חידה

חידה מחוץ לקופסא 35

חידת Z ראשונה

חידה מחוץ לקופסא 35.jpg

חידה מחוץ לקופסא 36

חידת Z שנייה

חדרי הבריחה של ירושלים וקווסט רחוב חידה

חידה מחוץ לקופסא 37

חידה מחוץ לקופסא 37.jpg

חידה מחוץ לקופסא 38

חידה מחוץ לקופסא 38.jpg

חידה מחוץ לקופסא 39

חידה מחוץ לקופסא 39.jpg
bottom of page